Cíle sdružení

Aktuální informace

Stav konta na rozšíření a zkvalitnění výběhu pro konopišťské medvědy je k 1.3.2024 je 321 738 Kč.
Peníze jsou kdykoliv k dispozici NPÚ na realizaci projektu rozšíření výběhu.
Dle našich informací je vydáno závazné stanovisko Národní památkové péče i stavební povolení k rozšíření výběhu, vše je v rukách NPÚ.
Poslední dobou registrujeme změnu postoje NPÚ k zachování chovu medvědů na Konopišti.
Doufáme, že jde o dočasnou záležitost, zjišťujeme další informace a doufáme, že se záměr a sen všech Benešáků na rozšíření výběhu nakonec splní.
Pěkné jaro
Váš medvěd Jirka

Sdružení má tento dlouhodobý zásadní cíl:

Vytvořit na Konopišti pro chov medvědů takové podmínky, aby se zde mohlo v  budoucnu narodit medvídě!!! 

Prvním postupným úkolem je rozšíření výběhu pro medvěda tak, aby bylo možno v případě nutnosti oddělit samici medvědici s medvídětem od táty medvěda a současně tak zásadním způsobem zvýšit konfort a spokojenost života konopištských medvědů.

Další naše cíle …

  1. Podporovat chov medvědů a další fauny na Konopišti. Rozšířit případně i další prostor pro chov zvířat v zámeckém příkopu i v zámeckém parku.
  2. Zvyšovat bezbariérovost přístupu lidí s hendikepem do konopišťského parku a konopišťského zámku. Zřídit kvalitní bezbariérové spojení města Benešova s konopišťským parkem a kostelem na Chvojenu. Podporovat zřízení vyhlídkového místa pro zdravotně postižené a vozíčkáře do výběhu pro medvědy.
  3. Organizovat vzdělávací a kulturní akce pro děti i dospělé se zaměřením na historické, kulturní a přírodní dědictví zámku Konopiště.
  4. Vést mládež k péči o flóru zámeckého parku. Podporovat údržbu a rozvoj zámeckého parku, jeho systémovou a visionářskou obnovu a návrat k zašlé kráse.
  5. Podporovat výsadbu vzácných stromů a dřevin v parku
  6. Podporovat konopištský park jako dendrologickou zahradu
  7. Podporovat zachování ohrožených druhů medvědů ve světě a za tímto účelem spolupracovat s mezinárodními partnery

 

Chci na tomto místě prohlásit, že všechny práce pro sdružení vykonávají všichni členové sdružení zcela zdarma. Naše náklady na provoz sdružení jsou v letech 2011,2012 a 2013, 2014,2015,2016,2017 0,- Kč, vyjma bankovních poplatků.
Většinu provozních nákladů nesou různým způsobem přímo sponzoři především společnosti JISKRA Benešov, ELTSEN a.s. Benešov a Pension Konopiště s.r.o. Děkujeme.


Powered by http://wordpress.org/ and http://www.hqpremiumthemes.com/