Sbírka na medvěda a výběh

Prostředky, získané formou této sbírky, budou využity na:

– rozšíření výběhu pro medvěda
– každoroční údržbu výběhu, plat medvědáře a potravu pro medvěda
– pořízení nové medvědice – partnera současného medvěda Jiřího za účelem spuštění chovu

Dne 24.1.2014 byla našemu občanskému sdružení povolena veřejná sbírka na podporu chovu medvědů na Konopišti

Možnosti jak podpořit naši sbírku a Konopištského medvěda Jiřího

1. Poslat dárcovskou SMS ( DMS na číslo 87 777 )

Dárcovská SMS

Jednorázový příspěvek 30,- Kč

Pošli SMS zprávu na telefonní číslo 87 777

Tvar SMS zprávy :   DMS KONOPISTE

Cena 1 DMS je 30 Kč, Konopištský medvěd obdrží 28,50 Kč.

Poskytnutí příspěvku dárci potvrdí potvrzovací SMS

Více informací na www.darcovskasms.cz

x

Posílej příspěvek 30,- Kč měsíčně po dobu 1 roku

Pošli SMS zprávu na telefonní číslo 87 777

Tvar SMS zprávy :   DMS ROK KONOPISTE

Cena 12 DMS je 360 Kč, Konopištský medvěd obdrží 342 Kč.

Poskytnutí příspěvku dárci potvrdí potvrzovací SMS

Více informací na www.darcovskasms.cz

 

2.Zaslat peníze na speciální transparentní účet určený jen pro tuto sbírku:

Sbírkový účet  6666666666/0600   GE Money bank

variabilní symbol občané:   datum narození  ( například 28081983 )

konstantní symbol občané:  0308

poznámka: Medvěd Jméno a příjmení

………………………………………………………………..

variabilní symbol měsíční příspěvky trvalé příkazy občané:  datum narození  (např. 28081983 )

konstantní symbol občané:  7777

poznámka: Medvěd Jméno a příjmení

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

variabilní symbol firmy:  Ičo

konstantní symbol firmy: 0309

poznámka: Medvěd název Firmy

………………………………………………………………………………….

variabilní symbol pravidelné měsíční příspěvky trvalé příkazy firmy:   Ičo

konstantní symbol občané:  6666

poznámka: Medvěd název Firmy

3. Vhodit peníze do stacionární pokladnice – zatím nezprovozněny, budeme vás informovat

2. pokladnice budou v Benešově

2. pokladnice budou v  Konopišti

4. Vhodit peníze do přenosné pokladničky u našich spolupracovníků v terénu kdekoli v ČR 

– pokyny jak poznáte skutečné naše pracovníky, fotky pokladniček a certifikátů zveřejníme po zhotovení pokladniček

Další možnosti jak podpořit naše sdružení

A.Věcný dar nebo dodání služby spojené se zhotovením výběhu nebo dar na dovybavení medvědária

kontaktujte:

vachtlova.martina@medved.konopiste.eu     GSM:  +420 737 230 250

stiburek.j@eltsen.cz   GSM: +420 737 230 230

B.finanční nebo naturální příspěvek na jídlo pro medvěda

– množství a způsob předání těchto darů budeme koordinovat se správou zámku Konopiště

C.finanční podpora činnosti našeho sdružení 

– na výrobu stacionárních pokladen pro sbírku

– na výrobu přenosných pokladen pro sbírku

– na zhotovení plánů na rozšiřování medvědária

Chci na tomto místě prohlásit, že všechny práce pro sdružení vykonávají všichni členové sdružení zcela zdarma. Naše náklady na provoz sdružení jsou v letech 2011,2012 a 2013  0,- Kč, vyjma bankovních poplatků.

Chov medvěda na zámku Konopiště má vice než 100. letou tradici.
Naše občanské sdružení tuto tradici pomáhá nejen udržet, ale chceme chov medvěda na Konopišti rozšířit. Hlavním cílem je rozšíření prostor pro medvěda tak, aby se na Konopišti mohlo v budoucnu narodit a odchovat medvídě!

Na žádném zámku v ČR není chován tento konkrétní druh vzácného medvěda. Zámecké chovy nejsou vůbec připraveny na rozmnožování medvědů – toto chceme změnit na jednom z nejnavštěvovanějších českých zámků a ukázat, že všechno jde když se chce 🙂 a že medvědi mohou býti i v zajetí štastní.

K prohlédnutí:  Osvědčení o možnosti konání sbírky


Powered by http://wordpress.org/ and http://www.hqpremiumthemes.com/